Стипендије Владе Мексика за стране држављане за 2017. годину

Амбасада Сједињених Мексичких Држава у Београду доставила је Универзитету у Крагујевцу информације о понуди стипендија Владе Мексика за стране држављане за 2017. годину.

На билатералном плану Влада Мексика држављанима Србије нуди 2 нове стипендије.
 
Доступни су следећи нивои мобилности
 
  • мобилност на нивоу основних и мастер студија – максимално трајање програма: 1 семестар
  • истраживање на нивоу мастер и постдокторских студија – максимално трајање програма: 12 месеци
  • специјализације - максимално трајање програма: 1 година
  • стипендије за мастер студије - максимално трајање програма: 2 године
  • стипендије за докторске студије - максимално трајање програма: 3 године
  • медицинске специјализације и субспецијализације - максимално трајање програма: 3 године

Рок за пријаву за ове стипендије је 23. септембар 2016. године.

Више информација о овом програму стипендија можете видети овде.
 
Листу институција које учествују у овом програму у 2017. години можете погледати овде
 
Резултати конкурса биће познати након 22. новембра 2016. године.
 
Поред наведеног конкурса, понуда стипендија Владе Мексика за странце укључује и следеће додатне стипендије:
 
  • Понуда од 15 стипендија за постдипломске студије на факултету El Colegio de Mexico (COLMEX)
  • Понуда од 25 стипендија за мастер и докторске студије на Латиноамеричком факултету друштвених наука (FLACSO)

Ове стипендије ће бити распоређене међу примљеним кандидатима из земаља којима се нуде, на основу њиховог квалитета и без фиксне квоте утврђене за сваку земљу.