Стипендије Владе Републике Словачке за академску 2021/22. годину

Влада Републике Словачке и Министарство просвете, науке, истраживања и спорта додељују:

  • стипендије за основне, мастер и докторске студије, као и стипендије за истраживачки боравак – у трајању од 3 до 10 месеци, 
  • 4 стипендије за Летњу школу словачког језика која се одржава у августу месецу 2021. године. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије задужено је за прикупљање и прослеђивање документације за овај програм стипендија.

Рок за пријаву: 5. март 2021. године
 
Пријављивање се врши слањем целокупне документације (укључујући и пријавне формуларе) на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Ц, 6. спрат, канцеларија бр. 24, са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе Словачке Републике за академску 2021/2022. годину“ 
 
Контакт особа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја: jelena.pazun@mpn.gov.rs
 
Више информација о овом програму стипендија можете наћи овде.