Стипендије Владе Румуније у школској 2019/20. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доставило је Универзитету у Крагујевцу информацију о стипендијама Владе Румуније за школску 2019/20. годину.

Доступно је:
 
  • 2 стипендије за целокупне или парцијалне универзитетске студије;
  • до 20 месеци/ стипендија за специјализацију, постуниверзитетске и докторске студије, у фракцијама у трајању од 3 до 9 месеци;
  • 7 места на летњим курсевима за румунски језик.

Рок за пријаву: 1. јул 2019.

Номиновање кандидата, прикупљање и достављање документације врши Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.
 
Пријављивање се врши слањем целокупне документације на следећу адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Б, 4. спрат, канцеларија бр. 13,  са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе Румуније“
 
Контакт особа у Министарству просвете науке и технолошког развоја: jelena.pazun@mpn.gov.rs.
 
Више информација о стипендијама Владе Румуније можете наћи овде.
 
Текст Конкурса на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије можете погледати овде.
 
Пропозиције конкурса можете погледати овде.
 
Пријавни формулар можете наћи овде.