Стипендије Владе Румуније за 2020/21. годину

 Отворен позив Владе Румуније за доделу стипендија за академску 2020/21. годину.

 
Влада Румуније додељује стипендије страним студентима за основне студије, мастер и докторске студије на универзитетима у Румунији за академску 2020/21. годину.
 
Доступне су стипендије за следеће студијске области: архитектура, визуелне уметности, румунска култура и цивилизација, новинарство, политичке и административне науке, образовне науке, друштвене и хуманистичке науке, техничке науке, агрономија, ветеринарска медицина.  Стипендије се не додељују за студије медицине и фармације.
 
Језик студија: румунски језик. Кандидатима који не говоре румунски језик понуђена је допунска припремна година за учење језика.
Стипендијом је покривена школарина, смештај и месечна новчана накнада (висина додатка зависи од нивоа студија). Ове стипендије не покривају трошкове исхране, као ни међународног ни локалног транспорта.
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије задужено је за прикупљање и прослеђивање пријава румунској страни. 
 
Пријављивање се врши тако што се попуњени пријавни формулари и сва документација доставе на адресу: Министарство просвете , науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд , 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком За стипендије Владе Румуније за 2020/21. годину.
 
Рок за достављање пријавне документације Министарству просвете, науке и технолошког развоја је 2. март 2020. године.
 
Више информација о овом програму стипендија, студијским програмима, високошколским установама, пријавној документацији можете наћи овде.
 
Текст позива и пратећа документа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије можете наћи у секцији Образовање и васпитање – Стипендије страних влада и фондација 2019.