Стипендије Владе Румуније за академску 2019/20. годину

Влада Румуније, путем Министарства спољних послова, додељује 85 стипендија за основне и постдипломске студије у Румунији за академску 2019/20. годину.

Стипендије се додељују за основне студије, мастер и докторске студије.

Доступне су стипендије за следеће студијске области: архитектура, визуелне уметности, румунска култура и цивилизација, новинарство, политичке и административне науке, образовне науке, друштвено-хуманистичке науке, техничке науке, агрономија, ветеринарска медицина.
 
Језик студија: румунски језик. Кандидатима који не говоре румунски језик понуђена је могућност да похађају припремну годину за учење језика.
 
Стипендија покрива изузеће од плаћања трошкова школарине, изузеће од плаћања смештаја (смештај у студентском дому), као и месечну новчану накнаду током трајања програма (65, 75 или 85 евра месечно за основне, мастер односно докторске студије). Ове стипендије не покривају трошкове исхране, као ни међународног ни локалног транспорта.
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије задужено је за прикупљање и прослеђивање пријава румунској страни. 
 
Заинтересовани кандидати своју пријавну документацију треба да доставе на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Б, спрат 4, канцеларија 13; Са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе Румуније“
 
Рок за достављање пријавне документације Министарству је 01. март 2019. године.
 
Детаљне информације о овој стипендији (обухваћеним студијским програмима, препорученим високошколским установама, пријавним формуларима, потребним документима итд.) можете пронаћи овде