Стипендије за докторанте

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  додељује стипендије студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија.

Студенти докторских студија биће укључени у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Министарство додељује укупно до 200 стипендија за следеће научне области, гране или дисциплине:

· физика (до 5 стипендијa);

· хемија (до 15 стипендија);

· биологија (до 15 стипендија);

· математика, компјутерске науке и механика (до 8 стипендија);

· медицина (до 23 стипендије, од тога до 5 стипендија у области стоматологије);

· геонауке и астрономија (до 6 стипендија);

· друштвене науке (до 25 стипендија);

· историја, археологија, етнологија и уметност (до 9 стипендија, од тога до 4 стипендије у области историје и до 2 стипендије у области уметности, с тим што кандидати са завршеним факултетом из области уметности могу искључиво конкурисати за стипендију у области уметности);

· језик и књижевност (до 8 стипендија);

· машинство и индустријски софтвер (до 10 стипендија);

· електроника, телекомуникације и информационе технологије (до 15 стипендија);

· саобраћај, урбанизам и грађевинарство (до 12 стипендија, свака област до 4 стипендије);

· материјали и хемијске технологије (до 10 стипендија);

· енергетика, рударство и енергетска ефикасност (до 7 стипендија);

· биотехнологија и пољопривреда (до 25 стипендија);

· уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха (до 7 стипендија).

Право учешћа по јавном позиву има дипломирани студент уписан на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:

· рођен је 1995. године или касније;

· држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;

· незапослено је лице;

· на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 из свих научних области;

· не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије Министарства престане са њиховим коришћењем.

Конкурс је отворен до 26. 1. 2022. године.

Министарство ће донети коначну одлуку о додели стипендије најкасније до краја априла 2022. године.

Више информација можете погледати овде.