Стипендије за докторске студије хемије на Универзитету Осло у Норвешкој

 Катедра за хемију Универзитета Осло нуди 2 стипендије за докторске студије хемије на овом Универзитету.

Стипендије су намењене за истраживање, а додељују се за период од 3 године. 

Доступне су две истраживачке позиције. У зависности од позиције за коју конкуришу, заинтересовани кандидати морају имати:
  • диплому мастер студија у области хемије или хемијског инжењеринга, искуство у области синтезе катализатора и функционалних материјала, карактеризовања материјала спектроскопским техникама и студијама каталитичких реакција или механизама хетерогено катализованих реакција.
  • диплому у области хемије, физике или хемијског инжењеринга, искуство у области квантног хемијског и молекуларног механичког моделовања материјала,  
  • да нису изводили своју главну активност у Норвешкој дуже од 12 месеци у периоду од 3 године од датума објављивања конкурса.

Стипендија подразумева запослење са пуним радним временом за које ће се добијати месечна новчана накнада. Стипендија покрива и трошкове пута и трошкове живота.

Рок за пријаву: 15. 10. 2013.

Више о програму и начину пријаве видети на: University of Oslo