Факултет друштвених наука Универзитета Бамберг додељује 12 стипендија за докторске студије на овом Универзитету. Програм стипендирања се реализује од 01. октобра 2014. године.

Трајање програма: 3 године
 
Тематска поља: 
  • Образовање, лични развој и учење од раног детињства до зрелог доба;
  • Образовање и социјалне неједнакости током живота;
  • Промене становништва, тржишта рада и демографских структура и њихов утицај на друштвене неједнакости у модерним друштвима;
  • Управљање, институционалне промене и политичко понашање.
 
Кандидати заинтересовани за ову стипендију морају имати завршене мастер студије у области образовних наука, економије, статистике, психологије и политичких наука, и међународно признати сертифакт познавања енглеског језика (TOEFL, IELTS, CAE).
 
Додељује се месечна стипендија у вредности од 1 365 еура.
 
Рок за пријаву: 31. март 2014.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: Bamberg1, Bamberg2, Bamberg3