Стипендије за докторске студије на Дрезден Лајбниц факултету у Немачкој

Дрезден Лајбниц факултет, интернационални факултет за просторне науке, економију и друштвене науке у Немачкој, нуди стипендије за докторске студије у трајању до три године. Прва година студија намењена је предавањима и развоју тезе докторске дисертације, друга година намењена је истраживању, а трећа успешном завршавању докторске дисертације.

Тема истраживања: Sustainable, resilient and inclusive cities and regions
 
Тематске целине могуће је видети овде
 
Почетак програма: март 2016.
 
Профил кандидата:
 
  • Завршене мастер студије у области просторног планирања, економије, наука о заштити животне средине, географије пре мање од 4 године од датума пријаве за ову стипендију
  • Међународно признати сертификати познавања енглеског језика

Рок за пријаву: 15. септембар 2015.

Пријава се врши употребом онлајн апликационог система
 
Стипендија покрива: трошкове школарине, месечну новчану накнаду на конто трошкова живота, накнаду за трошкове пута и истраживања у оквиру пројекта и трошкове авионског превоза (повратна карта).
 
Више о програму можете видети овде.
 
Извор: najstudent