Стипендије за докторске студије на Универзитету у Регензбургу

Дипломска школа за источно и југоисточно европске студије Универзитета у Регензбургу расписала је конкурс за пријем кандидата на докторске студије, које ће почети 1. априла 2021. године. 

У оквиру примарног фокуса на источне и југоисточно европске студије, овај програм прожима се са следећим дисциплинама: историја, књижевност, језици и културне студије, социјална антропологија и право.
 
Додељене ће бити до 3 стипендије за похађање студија. Средства ће бити иницијално одобрена на 18 месеци, са могућношћу продужетка на још 2 године. 
 
Стипендија покрива месечну новчану накнаду од 1365 евра месечно, додатак на конто материјалних трошкова и додатак на конто трошкова пута.
 
За пријаву је потребно доставити мотивационо писмо (максимално 1 страна), преглед предложеног истраживачког рада (4-6 страна), план рада, апстракт мастер тезе и 2 академска писма препоруке. 

Рок за пријаву: 20. децембар 2020.
 
Више информација о програму можете видети овде.
 
За сва додатна питања обратити се путем имејла heidrun.hamersky@ur.de.