Стипендије за докторске студије статистике и математичких финансија у Италији

Трогодишњи програм докторских студија

Званични језик: енглески
 
Прва година – предавања; друга/ трећа година – истраживање и писање докторске дисертације
 
За програм могу аплицирати студенти који имају завршене мастер студије и жељу да обављају истраживање у области статистике и математичких финансија, и који течно говоре енглески језик.
 
За академску 2014/15. годину на овај програм ће бити примљено 6 студената са стипендијом и 2 без стипендије. 
 
Два места за докторске студије уз примање стипендије резервисана су за кандидате који немају италијаске дипломе.
 
Стипендија у висини 1028 евра месечно (нето износ).
 
Селекција кандидата вршиће се на основу квалитета биографије, писама препоруке, истраживачких интереса везаних за овај програм докторских студија и на основу интервјуа (конференцијски позив) са кандидатом.
 
Рок за пријаву: 05. јул 2014.
 
Више о програму видети овде.