Стипендије за интернационалне истраживаче у области природних наука

Отворен конкурс за пријаву за стипендије за интернационалне истраживачеу области природних наукау оквиру CASCADE програма. Стипендије се додељују у области ендокриних дисруптора, истраживања нуклеарних рецептора и процене ризика по здравље, а програм траје 5 година.

Профил кандидата:

  • кандидати свих националности
  • завршене докторске студије
  • истраживачко искуство
  • мање од 12 месеци боравка у протекле три године у земљи која је домаћин програма

Стипендија покрива новчану накнаду уз додатак месечних трошкова путовања и фиксну накнаду намењену покривању трошкова истраживања.

Рок за пријаву: 03. 09. 2013.

Више о програму и начину пријаве видети на:cascadefellows.eu/about-programme

Извор:scholarship-positions.com/90-cascade-fellowships/2013/06/24/