Стипендије за истраживање у Белгији

У циљу промовисања долазних мобилности истраживача у Белгију, покренут је нови програм за финансирање пријема истраживача у Федерацији Валонија/Валонија Брисел под називом BEWARE Fellowships 2. 

Циљ програма је да привуче 75 квалификованих истраживача у компаније у Валонији. Истраживачи би провели половину боравка у компанијама, док би другу половину провели на универзитету, колеџу или истраживачком центру.
 
Програмом је покривена плата, додатак на конто трошкова мобилности и трошкови пословања.
 
Пријаве је потребно поднети до 16. октобра 2020. године (до 12.00 часова).
 
Више информација о овом програму стипендија можете наћи овде
 
Текст позива на енглеском језику можете погледати овде