СТИПЕНДИЈЕ ЗА „КИК ИНО ЕНЕРЏИ“ МАСТЕР ПРОГРАМЕ

Европски конзорцијум (факултета, истраживачких центара и компанија) KIC InnoEnergy (Knowledge Innovation Community InnoEnergy Societas Europaea) основан је од стране тела Европске комисије за развој и иновације.

Конзорцијум KIC InnoEnergy је пример друштва знања у пракси, тј. образовни систем је у корелацији са потребама привреде, што као последицу има да они, који заврше неки од 7 понуђених мастер програма са високим просеком, могу бити ангажовани од стране европских компанија, а све како би се дошло до иновација на пољу одрживог развоја и чисте енергије.

Стипендија: плаћени трошкови школарине, једнократна уплата (1000 евра) за трошкове пута   и месечна стипендија у износу од 750 евра.

Седам мастер програма, са обукама у иновацијама и предузетништву:

1. MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy;

2. MSc EMINE = European Master in Innovation in Nuclear Energy;

3. MSc ENTECH = Energy Technologies;

4. MSc RENE = Renewable Energy;

5. MSc SELECT = Enironmental Pathways to Sustainable Energy Systems;

6. MSc SENSE = Smart Electrical Networks and Systems;

7. MSc ENERGY for Smart Cities – Efficient Energy for Smart Cities.

Детаљи програма:

·  Прва година студија је на једном, а друга на другом универзитету/факултету.

·  Мастер програми су дизајнирани према потребама индустрије – друштво знања.

·  50 школарина је одређено за студенте из земаља које нису чланице ЕУ.

·  Саветују се студенти да аплицирају у првом кругу, из разлога што су школарине за студенте ван ЕУ обезбеђене само за први круг. Први круг је од  јануара 2014. до 28. фебруара 2014. године.

·   Две дипломе, тј. по једна од оба партнерска факултета/универзитета, на коме се студирало.

·  Сертификат да се студирало на ЕИТ програму. ЕИТ је The European Institute of Innovation and Technology (EIT) is a body of the European Union based in Budapest, Hungary. It was established by the Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008.

·   Аплицира се у електронској форми, а по прихватању се шаљу оверене копије/оригинали личних докумената.

·   Могуће је прихватити студента, који још није стекао 180 бодова, а свакако оне, који су стекли више од 180 бодова.

·  Познавање енглеског језика: TOEFL, IELTS, University of Oxford/Cambridge certificates.

 

Студенти, који су заинтересовани могу бити слободни и пријавити се директно на емаил: adimitrijevic@rec.rs

 

Рок за пријаву:  од 02. јануара до 28. фебруара 2014.

Контакт особа за Србију:

Andrej Dimitrijević

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Country Office Serbia

Kosovska 17 • 11000 Belgrade • Serbia

Mob: + 381 60 0 329 110.

Tel: (381-11) 33 45 775; 33 45 732.

www.rec.rs

 

Више информација наKic-innoenergy