Стипендије за мастер студије на Универзитету техничких наука на Криту - програм Нафтни инжењеринг

Компанија EKO Serbia, чланица Hellenic Petroleum Grupe, додељује стипендије за студенте из Србије за мастер студије на Универзитету техничких наука на Криту - програм Нафтни инжењеринг.

Студентима ће бити покривени сви трошкови мастер студија – школарина у износу од 4000 евра, као и трошкови смештаја и живота у Грчкој у износу од 1000 евра месечно у трајању од 12 месеци.
 
Стипендија је обезбеђена за једног студента из Србије у трајању од 12 месеци.
 
Право на пријаву за стипендију имају кандидати који испуњавају следеће услове:
 
  • Завршен факултет из инжењерских области (механика, металургија, хемија), са минималном просечном оценом 7,00
  • Активно коришћење енглеског језика (потребни међународно признати сертификати познавања енглеског језика)
  • Кандидат није корисник других стипендија.

Документа за пријаву:

  • Пријавни формулар (који можете наћи овде)
  • Копија дипломе о завршеним основним студијама и уверење о просеку – оверени од стране судског тумача
  • Уколико у тренутку подношења пријаве, диплома није издата, потребно је доставити оверен документ издат од стране Факултета, који доказује да су све дипломске обавезе испуњене
  • Потврда о активном коришћењу енглеског језика
  • Два писма препоруке 
  • CV кандидата

Рок за пријаву: 31. мај 2019. године

Више информација о овом програму можете наћи овде.
 
За сва додатна питања можете се обратити путем имејла info@peteng-master.tuc.gr или stipendije@hellenic-petroleum.rs.
 
Текст конкурса на сајту компаније EKO Serbia можете погледати овде.