Стипендије за младе истраживаче, Немачка, 2014.
Интернационалне стипендије за лекаре, медицинске сестре, научнике и друге професионалце у области здравства.
Стипендије су намењене младим истраживачима за истраживање у следећим областима: ХИВ инфекција и њене последица, клиничка нега, основна и примењена биологија, епидемиологија, психолошки, етички, економски, образовни и друштвени аспекти истраживања.
  • путовање у истраживачке центре широм света   
  • Стипендија покрива трошкове пута, трошкове живота и смештаја, а може покривати и трошкове истраживања у одабраној истраживачкој институцији.
 
Рок за пријаву: 11. 10. 2013.
 
Више о програму и начину пријаве: Research Trust