Стипендије за постдипломске студије на Централно-европском универзитету у Будимпешти

 Централно-евроспки универзитет у Будимпешти нуди стипендије за постдипломске студије за академску 2014/2015. годину, и то:

  • Стипендије за мастер студије
  • Стипендије за докторске студије
 
Области: економија, менаџмент, право, науке о заштити животне средине, математика
 
Трајање: 1-2 године (зависно од одабраног програма)
 
Профил кандидата: 
  • диплома основних студија,
  • међународно признати сертификат о познавању енглеског језика (ТОЕFL или други погодни сертификати)
 
Стипендије покривају пуне трошкове школарине, трошкове живота, трошкове осигурања и смешатаја.
 
Рок за пријаву: 23. јануар 2014.
 
Више о програму видети на: ceu