Стипендије за постдокторске студије математике и компјутерских наука у Француској 2014.

Међународни центар за математику и компјутетрске науке у Тулузу нуди 2 стипендије за постдокторксе студије у области математике и комјутерских наука, намењене француским и страним студентима. Стипендије се додељују за период од годину дана боравка на Математичком институту у Тулузу и Институтту за истраживање у области комјутерских наука у Тулузу. 

Кандидати заинтересовани за ову стипендију морају имати завршене студије математике или компјутерских наука.
 
Стипендија покрива нето плату од 2 140 евра месечно, као и здравствено и социјално осигурање.
 
Рок за пријаву: 15. јануар 2014.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: Cimi Univ Toulouse