Стипендије за преддокторске студије на Међународном факултету друштвених наука у Бремену, у Немачкој

Међународни факултет друштвених наука у Бремену расписао је конкурс за пријаву за стипендије за преддокторске студије на овом факултету намењене кандидатима који након заршених основних студија желе да директно упишу докторске студије. Програм почиње 01. септембра 2015. године.

Међународни факултет друштвених наука у Бремену нуди 2 стипендије за преддокторске студије у вредности 800 евра месечно. 
 
Трајање програма: 12 месеци
 
Заинтересовани кандидати морају имати завршене основне студије у областима релевантним за следећа тематска поља овог факултета: глобална владавина и регионалне интеграције; социјална држава, неједнакост и квалитет живот; промена живота у склопу промена социо-културних контекста, као и међународно признати сертификат познавања енглеског језика (TOEFL, IELTS)
 
Након што испуне захтеве на одређеним курсевима и након што њихови предлози буду прихваћени, студенти могу да пређу на редовни програм трогодишњих докторских студија. 
 
Рок за пријаву: 15. фебруар 2015.
 
Више о програму и начину пријаве видети овде.