Стипендије за стручну обуку у области јавног здравља и тропске медицине у УК, за 2014. годину

Wellcome Trust омогућава стипендије за стручну обуку у области јавног здравља и тропске медицине. 

 
Трајање програма је три године. 
 
За стручну обуку се могу пријавити истраживачи у почетној фази истраживачког рада.
 
Заинтересовани кандидати морају имати завршене докторске студије у областима релевантним за области јавног здравља и тропске медицине (као на пример: биомедицинске и друштвене науке, ветеринарска медицина, физика, хемија или математика) и мање од три године постдокторског искуства.  
Такође, могу се пријавити и кандидати који имају диплому са основних или мастер студија, али са истраживачким искуством и планирају да упишу докторске студије.
 
Стипендијом ће бити обезбеђена плата, трошкови истраживања, трошкови обуке, као и средства за учешће на научним скуповима.  
 
Заинтересовани кандидати за стипендију могу аплицирати електронским путем, попуњавањем прелиминарног формулара. Кандидати чија прелиминарна пријава испуњава захтеве програма, биће позвани да поднесу пуну пријаву.
 
Рок за прелиминарну пријаву: 27. 09. 2013.

Рок за пуну пријаву: 06.12. 2013.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: Wellcome Trust