Стипендије за студенте докторских академских студија
 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНИ.
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Мистарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2020. години суфинансира следећу програмску активност:
стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација.
 
Рок за подношење пријава је до 27.01.2020. године.  
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.