СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ У РУСИЈИ

Министарство образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије на школовање у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији за школску 2016/2017. годину.

 
За школску 2016/2017. годину за Србију се за пријем на школовање у образовним институцијама Руске Федерације на рачун државног буџета издваја квота од 85 студената (у даљем тексту квота) за програме високог образовања и додатног стручног образовања.
 
Одабир кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији), уз присуство представника министарства из земље пребивалишта кандидата, руских амбасада и страних представника.
 
Рок за предају докумената је 20. март 2016. год.
 
Детаљније информације можете погледати на сајту Руског домa.
 
Комплетан текст конкурса можете преузети овде.
 
Важне напомене:
 
Треба узети у обзир да при попуњавању пријаве(в. Прилог Анкета тачка 23 Направление подготовки) шифра и назив студијског смера који је кандидат изабрао морају строго одговарати списку студијских смерова који су објављени на сајту www.russia-edu.ru .

Страни кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања (в. прилог Анкета тачка 25 Образовательные организации (университеты, колледжи), где вы хотели бы учиться). Има право да наведе 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

Детаљније информације о листи докумената које кандидати предају, о условима пријема као и о неопходним препорукама можете пронаћи на на сајту Министарства образовања и науке Русије: http://минобрнауки.рф, Росотрудничества: http://rs.gov.ru, Рособрнадзора (питања о признавању страних докумената о образовању): http://obrnadzor.gov.ru.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних  институција по допунским опште образовним програмима који обезбеђују припрему за усвајање професионалних образовних програма на рускомјезику, такође о трошку федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обучавања на припремном факултету или припремном одељењу је једна година, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.