Стипендије за усавршавања у области офталмологије

Рок за пријаву: 30. септембар 2014.

Интернационални савет за офталмологију нуди стипендије за офталмологе, намењене њиховом професионалном усавршавању.
 
1. Стипендије у трајању од 3 месеца
 
Додељује се близу 60 стипендија сваке године. 
Стипендије покривају трошкове пута и живота током трајања програма.
Почетак програма: 01. април 2015. године
 
Профил кандидата: 
  • Завршена специјализација и положен специјалистички испит
  • Мање од 40 година у време пријаве
  • Познавање језика земље у којој ће се обављати усавршавање.
 
Програм је могуће похађати у Италији, Шпанији, Аустрији, Бразилу, Уједињеном Краљевству, Немачкој, Турској или Јапану.
 
Заинтересовани кандидати се по завршетку програма морају вратити у своју матичну земљу и тамо применити знање стечено током овог усавршавања.

2. Једногодишње стипендије за суб специјалистичке студије
 
  • ICO-Retina Research Foundation Helmerich Fellowships 
  • ICO-Fred Hollows Foundation One-Year Subspecialty Fellowships

Општи услови за оба типа стипендија:

Стипендије намењене младим офталмолозима који се баве преносом знања или развојем патената у било којој области офталмологије.
Годишње се додели 2 стипендије.
Стипендија покрива трошкове пута (повратна карта), трошкове живота и професионалне трошкове. 
Почетак програма је 15 након обавештења о добијању стипендије.
 
Профил кандидата:
  • Мање од 40 година у време пријаве
  • Завршена специјализација
  • Особе на челу одељења офталмологије на наставној институцији или болници у својој матичној земљи.
  • Прихваћен за усавршавање у неком од офталмолошких центара за обуку
  • Познавање језика на коме ће бити обављана обука.

Заинтересовани кандидати се по завршетку програма морају вратити у своју матичну земљу и тамо применити знање стечено током овог усавршавања.

 
Више о начину пријаве и апликациони формулар видети на адреси: how to apply
 
Више о програму видети на: линк1, линк2