Стипенија за мастер студије у области људских права и конфликтног менаџмента, Пиза, Италија

Институт за право, политику и развој на униврзитету Scuola Superiore de Sant Anna реализује мастер студије у области људских права и конфликтног менаџмента намењене су студентима из различитих култура, са циљем разумевања веза између теорије и праксе у области људских права и менаџмента конфликта.

Трајање програма – годину дана.
 
Програм је подељен у два дидактичка модела, која трају од половине јануара до краја јула 2015; након тога пракса у трајању од минимум 3 до максимум 6 месеци (са почетком у августу 2015.) и презентација завршних радова у пролеће 2016. године.
 
 За овај програм могу аплицирати сви који желе да похађају међународни мастер програм професионалног усавшавања мултидисциплинарног карактера, који садржи курсеве у области међународног права, људских права, геополитике, психолошке димензије ХР-а, економског развоја, теорије и технике конфликтног менаџмента, међународне хуманитарне операције, међународни развој пројаката, лична безбедност, менаџмент стреса, технике истраживања и писања, каријерно саветовање. 
 
Трошкови школарине за читав програм износе 7250 еура и плаћају се у две рате. Трошкови школарине покривају трошкове учешћа на програму, трошкове студијских путовања, трошкове дидактичких материјала, трошкове ручка на предавњима и на испитима, као и приступ свим погодностима које Scuola нуди. Трошкови смештаја током трајања програма нису покривени, као ни трошкови превоза.
 
У оквиру овог мастер програма додељује се једна стипендија која покрива пуне трошкове школарине. 
 
Рок за пријаву: 02. јули 2014. године
 
Више о програму видети на: линк1, линк2