Три стипендије за учење/усавршавање француског језика током лета 2014. године на универзитетима у Белгији

 

КРАЉЕВИНА БЕЛГИЈА И WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL  додељују три стипендије за учење/усавршавање француског језика током лета 2014. године на универзитетима у Белгији
 
Опште информације о програму доступне су на : Wallonie-Bruxelles International
 
Рок за доставу пријава и попуњених формулара Амбасади Белгије је 15. април 2014. године.
 
За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити госпођици Сесил Лефевр, лектору за француски језик Филолошког факултета Универзитета у Београду, електронским путем на: cecile.lefevre@gmail.com.
 
Формулар можете преузети овде.