Вајденфелд-Хофман програм стипендија и лидерски програм

Стипендије су намењене студентима који ће похађати мастер или докторске студије на Оксфорд универзитету. Стипендије финансиране од стране Хофман фондације. Додељује се 5 стипендија.

Стипендије су доступне у оквиру следећих програма:
 • Докторске студије географије и заштите животне средине
 • Мастер студије биодиверзитета, конзервације и менаџмента
 • Мастер студије у области промена и менаџмента животне средине
 • Мастер студије природе, друштва и управљања животном средином
 • Мастер студије у области наука о води, осигурања и менаџмента
 • Докторске студије у области међународног развоја
 • Мастер студије у области развоја
 • Мастер студије у области економије за развој
 • Мастер студије у области принудних миграција
 • Мастер студије у области миграција
 • Мастер студије у области глобалне владавине и дипломатије

Стипендија покрива пуне трошкове школарине и накнаду на конто трошкова живота.

Како би били разматрани за ову стипендију, заинтересовани кандидати морају селектовати Weidenfeld-Hoffmann Scholarship and Leadership Programme у секцији Funding приликом пријаве за жељени мастер/програм докторских студија.

Рок за пријаву: 23. јануар 2015.
 
Више о програму видети овде.