Наслов Маркетинг појмовник од а до з
Аутор Филип Котлер
Издавач Адижес
Место објављивања Нови Сад
Уредник
Година издања 2006
Каталошки број К37
Језик Српски
Доступна Није