Наслов Пета дисциплина
Аутор Питер Сенги
Издавач Asee
Место објављивања Нови Сад
Уредник
Година издања 2007
Каталошки број К44
Језик Српски
Доступна Није