Наслов Step up to IELTS, student's book
Аутор V. Jakeman, C. McDowell
Издавач Cambridge UP
Место објављивања
Уредник
Година издања
Каталошки број L-7
Језик Engleski
Доступна Није