Наслов Универзитет и предузетништво
Аутор (група аутора)
Издавач Универзитет у Новом Саду
Место објављивања Нови Сад
Уредник Слободанка Марков и Фуада Станковић
Година издања 2008
Каталошки број К6
Језик Српски
Доступна Није