Конкурс за пријаву студената Педагошког факултета у Ужицу за мобилност на Универзитету „Константин филозоф“ у Нитри, Словачка

 Еразмус+ Кључна акција 1 – кредитна мобилност  

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом „Константин филозоф“ у Нитри, студенти Педагошког факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилност и то: 

- студенти основних академских студија, мобилност у трајању од једног семестра (4 месеца)

- студенти мастер академских студија, мобилност у трајању од једног семестра (4 месеца)

Доступне области студија: Education, Teacher training

 

Потребна документа за пријаву:

 

1. Пријавни формулар 1 (молимо преузмите форму)

2. Пријавни формулар 2 (молимо преузмите форму)

3. Мотивационо писмо на енглеском језику (1 до 2 стране)

4. CV са фотографијом (обавезно навести контакт адресу и телефон) – препорука Europass CV

5. Предлог уговора о учењу (молимо преузмите форму)

6. Листе положених испита и превод на енглески1

7. Копије диплома и превод на енглески (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер 

        студија)1

8. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика2 (мин. Б1 ниво)

9. Копија пасоша

 

Рок за пријаву: 16. децембар 2019. године, до 12:00 сати.

 

Академска понуда Универзитета „Константин филозоф“ у Нитри  доступна је ОВДЕ.
Информације о систему оцењивања погледајте ОВДЕ.
О доступним сервисима за студенте погледајте ОВДЕ.
 

Напомене: 

1 Пријава и пратећа документа достављају се на енглеском језику (није потребан званичан превод судског тумача);

2 Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из доле наведене академске понуде на енглеском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету (проф. др Далиборка Пурић), као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена (1. страна).

Уколико желите смештај дому, молимо попуните формулар. Више информација ОВДЕ.

Уколико сте заинтересовани за похађање курса словачког језика, молимо попуните формулар

По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и доставља листу номинованих кандидата Универзитету  у Нитри. 

Универзитет у Нитри одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу. 

Информације о стипендији и студијском боравку: 

Период мобилности: летњи семестар

Месечна стипендија у износу од 800 евра

Надокнада за путне трошкове у износу од 275 евра

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Напомена за слање: Пријава за Еразмус+ мобилност, Нитра